Bli medlem

BLI MEDLEM

Bli medlem i Gvarv Turlag

Fornavn:       Voksen

Etternavn:     Familie

Adresse:   

Postnr:      

Poststed:  

E-post:     

   

Kontigenten for et år er kr. 100,- for enkelt medlem og kr. 175,- for familie.


Betal kontigenten til:


       Gvarv Turlag v/ Ingrid Ellingbø Kaasa, tlf. 901 19 088

       Underbergåsen 13

       3810 Gvarv


       Kontonummer: 2630 33 51662

Under Maskat.                  Foto: Ingebjørg       

Gvarv Turlag 25 år.            Foto: Sveinung