Hjem

HJEM

Gvarv Turlag

Kveldstur til Tveiten.    Foto: Sveinung

Lagets formål er å fremme frilufts- og turaktivitet i området. Vi arrangerer turer i variert skogs- og fjellterreng i sommerhalvåret, merker og rydder stier i Skåråfjell og Breisås. I 2019 hadde laget 83 km merkede stier å vedlikeholde. Alle stiene finner du under knappen TURSTIER, på trykt kart ”Turkart Sauherad” (2019) og på appen UT.NO. Laget ble stiftet i 1986 og har i starten av 2020 en medlemsmasse på 241 medlemmer.


Ved gode snøforhold, blir det kjørt skiløype med snøskuter og sporsetter i Skåråfjell. Dette er en 18 km lang rundløype, i litt krevende fjellterreng. Løypen starter ved Holtan Damtjønn. Fjell/turski, gjerne med stålkant eller feller er å anbefale. Dette er en noe krevende tur.

Trykk på knappen TURSTIER for å finne link til kart over skiløyper.

                                                                       

Ringstul, Gullnåsstulen og Kraftlaghytta, står ulåst og til fri bruk for alle. Sistnevnte ble restaurert  på dugnad i 2014, og blir nå drevet av Gvarv Turlag. Det er fire sengeplasser i hytta. For mer informasjon, trykk på knappen HYTTER.


Ved Blekketjønn står Eivinds benk, et minnesmerke satt opp i februar 2016.

Folkehelseprosjektet i Midt-Telemark.


I 2008 deltok Gvarv Turlag i et Folkehelseprosjekt i Midt-Telemark sammen med tilsvarende lag i Bø og Nome. Det ble da plukket ut tilsammen 17 turstier i våre 3 kommuner, 5 av disse er i Sauherad og ved å klikke på linkene under til høyre vil du få frem både kart og beskrivelse over stiene.

Alle Folkehelsestiene har blitt merket med logoen du ser til høyre


De 5 stiene i Sauherad er:


    1.  Kjærlighetsstien -  fra Gvarv Brygge langs elva til Farstad og gamlegt. tilbake:                        Kart.    Plakat.

    2.  Grøne gangar - fra krysset ved Gunheim til Evju Bygdetun:                                                      Kart.    Plakat.

    3.  Myllargutstien på Nordagutu - starter ved jernbanestasjonen:                                                  Kart.    Plakat.

    4.  Vardåsen - fra Holtan Damtjønn til Vardåsen:                                                                          Kart.    Plakat.

    5.  Skåråfjelltoppen - fra Holtan Damtjønn om Sudnuten, Skåråfjelltoppen, Blekketj. og tilbake:   Kart.    Plakat.Denne tavla er sponset av

Midt-Telemark Energi.

_______


Velkommen til julegløgg på Kraftlaghytta 27. november kl. 11-14!

Gratis arrangement!


Velkommen til julegløgg i kraftlaghytta ved Dyrud Damtjønn søndag 27. november!

Gvarv Turlag tenner opp i peisen og tenner bål ute. Ha med deg niste, varme klær og godt humør! Vi serverer julegløgg fra kl. 11 til kl. 14.

Hvis du husker det, så ta med egen kopp. Hvis ikke, har vi engangskopper.

Gratis arrangement, alle er velkommen! Bommen på Rundtomvegen åpnes om vegen er kjørbar (veiavgift 30 kr, i tillegg til 50 kr veiavgift for Holtan Damtjønnvegen).

Sees vi?


Styret i Gvarv Turlag:

Toril, Jens, Pål, Anund.
_____
Gvarv Turlag

ønsker frivillige til ansvar for vedlikehald av eksisterande stiar i Skåråfjell og på Breisås!


Ein stiansvarleg tek seg av rydding, merking, klopping av våte område og halde kontakt med grunneigar. Om det trengs større vedlikehaldsarbeid, kan det kallas inn til dugnad.


Stiane det gjelder pr. nå:


Håtveit - Store Damtjønn - Børteputten - Holmtjønn - østre sti over Raumyrkollen og til Griseryggene


Frå "Benkane" (litt før Sudnuten) - Øvre Rennetjønn - Gulnosstulen


Om dette er område du går ein deil i frå før av, og har tid å sjå til at det haldast vedlike, så er Gvarv Turlag veldig interressert i å høyre frå deg.


Meld din interresse til info@gvarvturlag.net eller ein av kånn i styret.___

 
Til info:


Ny parkering til Sulukollen:


Rett etter innkjørsel fra Rv. 36, er det en liten plass til høyre, FØR skiltet «Privat Vei»

Parker bilen din der - og gå veien opp til startpunkt for stien. Pass på å ikke stenge tilgang til jordet, høyballer eller langs vegen så større kjøretøy ikke kommer forbi. (f.eks. brannbil, tresker osv.)

Dette er avklart med grunneier.


Hilsen Styret
  

Send inn din mailadresse til:

info@gvarvturlag.net