Styret

STYRET

Styret i Gvarv Turlag

Verv

Navn

Tlf. nr.

Mail adr.

Styreleder

Toril Knutson

917 53 316

torilknutson@gmail.com

Styremedlem

Anund G. Lindheim

995 77 900

glindhei@online.no

Styremedlem

Jens Findal

901 52 355

j.h.findal@gmail.com

Styremedlem



Kasserer

Pål Toreid

901 80 362

ptoreid@online.no





Varamedlem

Britt Jorunn Hoppestokk

977 69 674

brittfisano@hotmail.com

Varamedlem

Åge Øvrebø


915 55 147


age.ovrebo@hotmail.com






Revisor

Oddvar Fjellheim

977 50.863

oddv-fje@online.no





Valgkomitè

Valgkomitè

Nils Olav Haugen

975 48 259

nils_olavh@yahoo.no

Valgkomitè

Hyttestyret

Oddvar Fjellheim

977 50.863

oddv-fje@online.no

Ansvarlige for merking og rydding av stier i Skåråfjell og Breisås:

Turlaget har batteridreven motorsag til utlån for stirydding.  Den er hos Jens Findal, tlf. 9015-2355.

Skåråfjell

Ansvarleg

Borgaråsnatten frå Riksvegen

Gunleik Moen

Reset - Holtan Damtjønn - Vardåsen

Pål og Herdis Toreid

Alle stiene fra Benkane - Øvre Rennetjønn - Gulnosstulen

Fra Holtan Damtjønn - Benkane m/avstikkar til Bordstul og ned til Dyregravene

Sigmund Aasdalen og Aud Inger S

Berganskotet - Hjuringdeila - Rundtomvegen

Berit og Åge Bjørnerud

Fugleleikvegen - Dyrud damtjønn - Helleren

Torbjørn Norendal

Dyrud Damtjønn - Tveitvatna - Gulnostjønn

Inger Kristin Myhren og Kjell Arne Lunde

Lindelia - Rundtomvegen (Tjyrujelen)

Kåre Myromslien

Stiane til Maskat frå Diplane-Tveiten-Lushaugen og sti til Maskatstulen

Sveinung Lindtveit

Stiane mellom Kisebekken - Skarsdaltj.vegen - Bø grense.

Rolf Verpe m/fleir

Breisås

Ansvarleg

Løkjedalen - Griseryggene - Einlifjell - Bjørnlikollene - Sulukolltjønn - Årnes

Helge Aarnes

Årnes - Einlifjell - Gangsjø

Karin H. Pedersen

RV 36 - Sulukoll - Sulukolltjønn - Kringletjønn

Hetterud - Kringletjønn - Svarttjønn - Holmtjønn - Lopphus - Ljosvatna - Øygarden

Nils Olav Haugen

Håtveit - Store Damtjønn - Børteputten - Holmtjønn - østre sti over Raumyrkollen og til Griseryggene



Fra Helgenotra.                Foto: Sveinung

Fra Folkestadåsene.          Foto: Sveinung