Styret

STYRET

Styret i Gvarv Turlag

Verv

Navn

Tlf. nr.

Mail adr.

Leder

Toril Knutson

9175 3316

torilknutson@gmail.com

Styremedlem

Åge Øvrebø

9155 5147

age.ovrebo@hotmail.com

Kasserer

Pål Toreid

9018 0362

ptoreid@online.no

Styremedlem

Idar Thomassen

735 6360

itoreth@hotmail.com

Styremedlem

Audun Grane

4814 9950

audungrane@gmail.com

Varamedlem

Jens Findal

9015 2355

jh.findal@gmail.com

Varamedlem

Astrid Hørte

9508 2780

ahgvarv@gmail.com

Revisor

Ingebjørg Myromslien

9594 7654

ingebjorg.myromslien@gmail.com

Valgkomitè

Mari Ann AuneValgkomitè

Einar SvelaValgkomitè

Hyttestyret

Nils Olav Haugen

9754 8259

nils_olagh@yahoo.no

Ansvarlige for merking og rydding av stier i Skåråfjell og Breisås:

Turlaget har batteridreven motorsag til utlån for stirydding.  Den er hos Jens Findal, tlf. 9015-2355.

Skåråfjell

Ansvarleg

Borgaråsnatten frå Riksvegen

Åge Øvrebø

Reset - Holtan Damtjønn - Vardåsen

Pål og Herdis Toreid

Alle stiene fra Benkane - Øvre Rennetjønn - Gulnosstulen

Jens Findal, Britt Hoppestokk

Fra Holtan Damtjønn - Benkane m/avstikkar til Bordstul og ned til Dyregravene

Sigmund Aasdalen og Aud Inger S

Berganskotet - Hjuringdeila - Rundtomvegen

Berit og Åge Bjørnerud

Fugleleikvegen - Dyrud damtjønn - Helleren

Torbjørn Norendal

Dyrud Damtjønn - Tveitvatna - Gulnostjønn

Inger Kristin Myhren og Kjell Arne Lunde

Lindelia - Rundtomvegen (Tjyrujelen)

Kåre Myromslien

Stiane til Maskat frå Diplane-Tveiten-Lushaugen og sti til Maskatstulen

Sveinung Lindtveit

Stiane mellom Kisebekken - Skarsdaltj.vegen - Bø grense.

Rolf Verpe med flere

Breisås

Ansvarleg

Løkjedalen - Griseryggene - Einlifjell - Bjørnlikollene - Sulukolltjønn - Årnes

Helge Aarnes

Årnes - Einlifjell - Gangsjø

Karin H. Pedersen

RV 36 - Sulukoll - Sulukolltjønn - Kringletjønn

Idar Thomassen

Hetterud - Kringletjønn - Svarttjønn - Holmtjønn - Lopphus - Ljosvatna - Øygarden

Nils Olav Haugen

Håtveit - Store Damtjønn - Børteputten - Holmtjønn - østre sti over Raumyrkollen og til Griseryggene

Aslak GildeFra Helgenotra.                Foto: Sveinung

Fra Folkestadåsene.          Foto: Sveinung